WOC kleding

WOC in 2006

Techniek

Spelregels (2019)

Missie en Visie
Missie

Het Waterpolo Opleidingscentrum Regio West (WOC Regio West) biedt ambitieuze en talentvolle waterpoloërs in Regio West, vanaf 9 jaar extra opleidings en trainings faciliteiten. Wij willen ook waterpoloërs op nationaal en internationaal topniveau brengen via het Regionale Talenten Centrum (RTC).

Visie

Waterpolo telt in Nederland vele tienduizenden enthousiaste beoefenaars. In de wereld neemt Nederland zelfs de eerste plaats in als het gaat om het aantal competities dat jaarlijks wordt gespeeld. WOC Regio West zorgt voor meer trainingsaanbod naast de trainingen van de verenigingen. Het WOC werkt niet alleen aan de ontwikkeling van de individuele waterpoloër maar ook om het totale Nederlandse Waterpolo naar een nationaal en internationaal hoger niveau te brengen.


WOC Regio West heeft een:
• Initiërende en coördinerende rol
• Programma voor talentherkenning en talentontwikkeling (RWPS en RTC)
• Topsportopleiding in combinatie met de schoolcarrière (RTC)
• Integrale sportbegeleiding

Door een intensievere samenwerking met verenigingen in de regio wil WOC Regio West nog meer jonge sporters extra faciliteiten bieden en opleiden.