WOC kleding

WOC in 2006

Techniek

Spelregels (2019)

 
Het Waterpolo Opleidingscentrum Regio West streeft er naar spelers en speelsters in de leeftijd van 8 tot 23 jaar voor het hoogste niveau op te leiden, waardoor ze kunnen wedijveren met de nationale en internationale top.
 
Persoonlijke instelling, gekoppeld aan talent, is een vereiste om dit niveau te kunnen bereiken. Daarnaast dient de sporter te beschikken over veel technische, tactische, fysieke en psychische kwaliteiten om topsporter te kunnen worden. Het WOC wil alle mogelijke steun geven aan de potentiële topsporter die deze kwaliteiten in zich verenigt.
Als we de aanwezige talenten tot volle ontwikkeling willen laten komen, is het uitvoeren van een programma gericht op een topsportcarrière een must gedurende de gehele jeugdtijd. Het aanbieden van een dergelijk opleidingsprogramma is een zaak van zorgvuldige afstemming, omdat veel partijen betrokken zijn bij de ontwikkeling van sporters. Het WOC speelt daarom bij de totstandkoming van het opleidingsprogramma van de individuele sporter een initiërende en coördinerende rol.
 
De opleiding tot topsporter is over een steeds langere periode een belangrijke vorm van tijdsbesteding geworden. Dat betekent dat de individuele sporter in toenemende mate wordt geconfronteerd met de vraag hoe maatschappelijke ontwikkeling met de beoefening van sport gecombineerd moet worden? Het WOC spant zich in om de combinatie sport/studie, of sport/werk in een verantwoord evenwicht te brengen.
 
De individuele begeleiding voor de sporter dient op een duidelijke wijze te zijn gestructureerd, zodanig dat de sporter in het bedrijven van de sport niet wordt belemmerd door maatschappelijke activiteiten.
Tevens streeft het WOC er naar een bijdrage te leveren in het op een hoger niveau brengen van het waterpolo in het algemeen, waardoor clubs en vertegenwoordigende in staat zijn op het hoogste niveau in de wereld te wedijveren. De basis daarvoor ligt bij de clubs. Daarom vindt het WOC het belangrijk dat de sporters ook bij hun club actief blijven, meestal op vrijdagavond en zaterdag. Het WOC stimuleert het kader van die clubs met behulp van opleidingen, workshops,gastcolleges en dergelijke, het niveau binnen hun vereniging verder te ontwikkelen. In de brochure hiernaast en op de site (onder Documentatie) vindt U alle informatie over het WOC.
 
De opleiding bij het Waterpolo Opleidingscentrum is gebaseerd op het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo (MOW) van de KNZB.