WOC kleding

Disclaimer

 

Welkom op de website van het Waterpolo Opleidingscentrum Regio West, ofwel "het WOC". Deze website bevat informatie over de aktiviteiten van het WOC, de waterpolosport in het algemeen en aanverwante artikelen.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website:
 
Het WOC streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Het WOC, alsmede betrokken toeleveranciers van informatie, is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.
 
Het gebruik van externe links op deze site kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. Het WOC is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan deze WOC site gekoppeld zijn.

Gebruik maken van deze website houdt in dat u akkoord gaat met de voorwaarden die van toepassing zijn op deze website en dat het Nederlands recht van toepassing is. 

© 2015 Waterpolo Opleidingscentrum Regio West